Archiwum wiadomości w kategorii: Zrealizowane projekty

W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej

Głównym działaniem projektu jest przygotowanie wystawy „W średniowiecznej kuchni” wraz z wydawnictwami promocyjnymi – plakatami, folderami i katalogami oraz stroną internetową. Do organizacji wystawy wykonane zostaną repliki średniowiecznych naczyń ceramicznych, metalowych sprzętów kuchennych oraz mebli. Pierwsza, plenerowa prezentacja części wystawy „Kuchnia w średniowiecznym obozie rycerskim” połączona z pokazem średniowiecznego garncarstwa odbędzie się na zamku w […]

Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki – DEC-2011/01/B/HS3/04167
Dofinansowanie: 251.776 zł
Czas realizacji: 2011-2014
Kierownik projektu: mgr Mariusz Wyczółkowski
Celem programu badawczego jest rozpoznanie i zbadanie przyrodniczych uwarunkowań osadnictwa oraz zmian zachodzących w środowisku związanych z osadnictwem na ziemiach zamieszkałych we wczesnym średniowieczu przez Prusów.
W ramach programu badawczego zaplanowano przeprowadzenie badań archeologicznych i przygotowanie analizy przemian osadniczych w regionie w oparciu […]

Od samotnej wyspy do archipelagu – nauczanie gry na cymbałach wileńskich

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany w latach 2013-2014 przez Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.
Koordynacja działań w Kętrzynie: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Projekt ma na celu zachowanie wiarygodnej kulturowo wileńskiej tradycji folklorystycznej na obecnym terytorium Polski. Tradycja muzykowania na cymbałach wileńskich zachowała się, jak piszą autorzy projektu, niczym samotna wyspa […]

Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.500 zł, rok realizacji: 2012
Jest to kolejny już etap konserwacji obiektów sztuki sakralnej w zbiorach Muzeum. Do konserwacji wybrano barokową rzeźbę anioła z kościoła w Tołkinach oraz barokowe epitafium Adama Huldricusa Shaffera z kościoła Św. Jerzego w Kętrzynie w bogato rzeźbionej […]

Weryfikacyjne badania AZP na terenach leśnych

Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie: 49.000 zł, rok realizacji: 2011
W czasie badań powierzchniowych AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) inwentaryzowane są zlokalizowane w terenie stanowiska archeologiczne. Informacje uzyskane w czasie badań powierzchniowych wykorzystywane są przy wykonywaniu opracowań planistycznych dotyczących planów zagospodarowania terenu, […]

Konserwacja rzeźby sakralnej

Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.000 zł, rok realizacji: 2011
Zealizowany projekt był kolejnym etapem konserwacji zabytków ze zbiorów kętrzyńskiego Muzeum. Dzięki dotychczasowym pracom, w większości dofinansowanym ze środków Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do […]

Warsztaty Tradycji – rzemiosło i muzyka na Zamku w Kętrzynie

Workshops of Tradition – Handicraft and Music in Ketrzyn’s Castle
Finansowanie: Internationale Visegrad Fund, dofinansowanie: 10.000 €, rok realizacji: 2011
Partnerzy projektu: Muzeum im.Wojciecha Ketrzyńskiego, Hol-Ter (Węgry), Divadlo v kufri (Słowacja) i Klub Przyjaciół Zlatych Hor (Czechy).
Projekt „Warsztaty tradycji – rzemiosło i muzyka na Zamku w Ketrzynie” realizowany był podczas VI Jarmarku Średniowiecznego na Św. Jakuba. W […]

Tradycje kulturowe szansą rozwoju regionów

Tradycje kulturowe szansą rozwoju regionów. Forum wymiany doświadczeń
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowanie: 27.226,56 €, rok realizacji: 2010
Partnerzy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Spolek řemesel ručních (Štěpánov – Czechy) oraz Fundacja Dziedzictwo Nasze (Węgorzewo – Polska).
W ramach […]

Konserwacja rzeźb gotyckich

Konserwacja grupy rzeźb gotyckich ze zbiorów własnych Muzeum
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Wspieranie Działań Muzealnych, dofinansowanie 51.684 zł, rok realizacji: 2010
Celem projektu była konserwacja grupy sześciu rzeźb gotyckich ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wybrane do konserwacji rzeźby św. Jakuba, św. Doroty, św. Piotra, Ukrzyżowanie, popiersie kobiety z tarczą herbową oraz […]

Warsztaty Tradycji – kreowanie produktu turystyki kulturowej

Warsztaty tradycji – kreowanie produktu turystyki kulturowej
Finansowanie: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowanie: 17.602,48 €, rok realizacji: 2009
Partnerzy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, miasto Zlate Hory (Czechy) – miasto partnerskie Kętrzyna
Celem projektu […]