Tag Archives: dofinansowania

Epitafium Adama Huldricusa Schaffera – Akademia 660-lecia

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 10 lutego zapraszamy do Muzeum na godz. 17 na kolejne seminarium Akademii 660-lecia.
Akademia 660-lecia to cykl spotkań z historią miasta i jego zabytkami. Motywem przewodnim każdego z dwunastu seminariów naszej Akademii będzie jeden z zabytków przechowywanych w zbiorach Muzeum. Oprócz prezentacji zabytku przygotowane będą krótkie prezentacje na tematy związane […]

W średniowiecznej kuchni – otwarcie wystawy 23. lipca 2014 r., godz. 12.00

Wystawa „W średniowiecznej kuchni”
Jak wyglądała praca w kuchni, jak wyglądały kuchenne sprzęty, czym różniły się kuchnie zamkowe i kuchnie bogatych mieszczan od kuchni w karczmie czy w wiejskiej chacie? Jak wyglądał posiłek prostych ludzi, jakie potrawy przygotowywano na stoły rycerzy i mieszczan? Odpowiedź na te pytania można będzie znaleźć na wystawie „W średniowiecznej kuchni”.
Na wystawie […]

W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej

Głównym działaniem projektu jest przygotowanie wystawy „W średniowiecznej kuchni” wraz z wydawnictwami promocyjnymi – plakatami, folderami i katalogami oraz stroną internetową. Do organizacji wystawy wykonane zostaną repliki średniowiecznych naczyń ceramicznych, metalowych sprzętów kuchennych oraz mebli. Pierwsza, plenerowa prezentacja części wystawy „Kuchnia w średniowiecznym obozie rycerskim” połączona z pokazem średniowiecznego garncarstwa odbędzie się na zamku w […]

„W średniowiecznej kuchni” – projekt naszego Muzeum będzie dofinansowany z Funduszu Małych Projektów

Projekt Muzeum w Kętrzynie „In Medieval kitchen – the new product of cross-border cultural Tourism” (W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej) został rekomendowany do finansowania ze środków Funduszu Małych Projektów (SPF) w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Instytucje Zarządzające Funduszu Małych Projektów – Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” oraz Instytucję Publiczną “Nemuno euroregiono Marijampolės […]

Koncert muzyki kameralnej

W dniu 5 lipca, o godzinie 18.30 zapraszamy na koncert muzyki kameralnej zespołu „Pro Musica Antiqua”. Koncert, pod patronatem burmistrza Krzysztofa Hećmana, zorganizowano w ramach XXI Koncertów Letnich „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur”.
Koncerty muzyki kameralnej, organizowane w okresie letnim w zabytkowych wnętrzach najcenniejszych obiektów miast Warmii i Mazur, już dawno wpisały […]

Odnowiono barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera

Do Muzeum powróciło z konserwacji barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera. Konserwacja epitafium wykonana została w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych). W czasie konserwacji oczyszczono obiekt z zabrudzeń i wtórnych przemalowań, uzupełniono brakujące elementy […]

Odnowiona barokowa rzeźba anioła

Po konserwacji, do Muzeum wróciła dzisiaj (06.07.) barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel. Prace konserwatorskie wykonane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.500 zł).
Dzięki przeprowadzonej konserwacji na wystawie sztuki dawnej […]

Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.500 zł, rok realizacji: 2012
Jest to kolejny już etap konserwacji obiektów sztuki sakralnej w zbiorach Muzeum. Do konserwacji wybrano barokową rzeźbę anioła z kościoła w Tołkinach oraz barokowe epitafium Adama Huldricusa Shaffera z kościoła Św. Jerzego w Kętrzynie w bogato rzeźbionej […]

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 32.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.„ (wniosek nr 02061/12), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Konserwacji poddana zostanie barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel oraz barokowe epitafium […]

Odnowione rzeźby już na wystawie

Po trwającej wiele miesięcy konserwacji, do Muzeum wróciły dzisiaj (09.12.) trzy rzeźby i epitafium. Zabytki te zakonserwowane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.000 zł).
Dzięki przeprowadzonej […]