Tag Archives: epitafium

Epitafium Adama Huldricusa Schaffera – Akademia 660-lecia

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 10 lutego zapraszamy do Muzeum na godz. 17 na kolejne seminarium Akademii 660-lecia.
Akademia 660-lecia to cykl spotkań z historią miasta i jego zabytkami. Motywem przewodnim każdego z dwunastu seminariów naszej Akademii będzie jeden z zabytków przechowywanych w zbiorach Muzeum. Oprócz prezentacji zabytku przygotowane będą krótkie prezentacje na tematy związane […]

Koncert muzyki kameralnej

W dniu 5 lipca, o godzinie 18.30 zapraszamy na koncert muzyki kameralnej zespołu „Pro Musica Antiqua”. Koncert, pod patronatem burmistrza Krzysztofa Hećmana, zorganizowano w ramach XXI Koncertów Letnich „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur”.
Koncerty muzyki kameralnej, organizowane w okresie letnim w zabytkowych wnętrzach najcenniejszych obiektów miast Warmii i Mazur, już dawno wpisały […]

Reportaż o naszym Muzeum

 
Na portalu eŚwiatowid.pl ukazał się obszerny reportaż „Genius loci: zamek w Kętrzynie” poświęcony naszemu Muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z filmem oraz polubienia Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur eŚwiatowid.
link do filmu
http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37175/btab/106/Default.aspx

Odnowiono barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera

Do Muzeum powróciło z konserwacji barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera. Konserwacja epitafium wykonana została w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych). W czasie konserwacji oczyszczono obiekt z zabrudzeń i wtórnych przemalowań, uzupełniono brakujące elementy […]

Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.500 zł, rok realizacji: 2012
Jest to kolejny już etap konserwacji obiektów sztuki sakralnej w zbiorach Muzeum. Do konserwacji wybrano barokową rzeźbę anioła z kościoła w Tołkinach oraz barokowe epitafium Adama Huldricusa Shaffera z kościoła Św. Jerzego w Kętrzynie w bogato rzeźbionej […]

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 32.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.„ (wniosek nr 02061/12), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Konserwacji poddana zostanie barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel oraz barokowe epitafium […]

Odnowione rzeźby już na wystawie

Po trwającej wiele miesięcy konserwacji, do Muzeum wróciły dzisiaj (09.12.) trzy rzeźby i epitafium. Zabytki te zakonserwowane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.000 zł).
Dzięki przeprowadzonej […]

Konserwacja rzeźby sakralnej

Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.000 zł, rok realizacji: 2011
Zealizowany projekt był kolejnym etapem konserwacji zabytków ze zbiorów kętrzyńskiego Muzeum. Dzięki dotychczasowym pracom, w większości dofinansowanym ze środków Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do […]

Konserwacja zabytków ze zbiorów Muzeum

Konserwacja wybranych zabytków ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Rozwój Instytucji Muzealnych, dofinansowanie: 50.000 zł, rok realizacji: 2007
W ramach realizacji projektu konserwacji poddane zostały: malowane na drewnie epitafium – cenotaf Abrahama zu Eulenburg (1593-1621) z Galin (d. Galingen) z pierwszej tercji XVII w.; ozdobna miedziana, bogato złocona […]

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” (wniosek nr 01979/11), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Konserwacji poddane zostaną kolejne rzeźby późnogotyckie i barokowe […]