Tag Archives: Izabela Mellin-Wyczółkowska

Digitalizacja wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych z Poganowa

Dzięki współpracy z Fundacją Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w Muzeum wykonano laserowy skan dwóch wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych znalezionych na grodzisku i w miejscu ofiarnym w Poganowie. Stanowisko to, odkryte i badane przez archeologów z naszego Muzeum, jest jedynym obecnie znanym stanowiskiem archeologicznym z terenu Prus, na którym odkryte zostały wczesnośredniowieczne rzeźby kamienne. Jest to także […]

Reportaż o naszym Muzeum

 
Na portalu eŚwiatowid.pl ukazał się obszerny reportaż „Genius loci: zamek w Kętrzynie” poświęcony naszemu Muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z filmem oraz polubienia Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur eŚwiatowid.
link do filmu
http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37175/btab/106/Default.aspx

Prezentacja osiągnięć archeologów z kętrzyńskiego Muzeum

O rytualnych ofiarach z koni odkrytych w czasie badania cmentarzyska w Robawach pod Reszlem dyskutowano w czasie międzynarodowej konferencji Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete (Nowe i najnowsze w polskich badaniach archeologicznych ziem pruskich) na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie. Cmentarzysko z okresu rzymskiego i wędrówek ludów (II-VII […]

Badania chronologii ceramiki kultury bogaczewskiej

Projekt: Modelowe badania chronologii ceramiki osadniczej kultury bogaczewskiej z okresu rzymskiego i wędrówek ludów – datowanie C14 reprezentatywnych zespołów ceramiki z osady w Starych Kiełbonkach (Ławny Lasek) stanowisko III
Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, dofinansowanie: 17.800 zł, rok realizacji: 2003-2005
Do przeprowadzenia modelowych badań ceramiki i wykonania analiz laboratoryjnych na akceleratorze wybrano 23 próbki materiałów organicznych, głównie węgli […]

Cmentarzysko w Robawach – rytualne pochówki koni z okresu wędrówek ludów (V-VII w.)

W sierpniu archeolodzy z kętrzyńskiego Muzeum, pod kierownictwem Izabeli Mellin-Wyczółkowskiej, prowadzili badania cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Robawach pod Reszlem. Był to już piąty sezon badań tego stanowiska. Odsłonięto 5 zniszczonych grobów ciałopalnych oraz 4 jamy z pochówkami koni, w tym jedną z pochówkiem podwójnym.
Odkryte groby ciałopalne były silnie zniszczone w wyniku wcześniejszych […]