Tag Archives: konserwacja

Koncert muzyki kameralnej

W dniu 5 lipca, o godzinie 18.30 zapraszamy na koncert muzyki kameralnej zespołu „Pro Musica Antiqua”. Koncert, pod patronatem burmistrza Krzysztofa Hećmana, zorganizowano w ramach XXI Koncertów Letnich „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur”.
Koncerty muzyki kameralnej, organizowane w okresie letnim w zabytkowych wnętrzach najcenniejszych obiektów miast Warmii i Mazur, już dawno wpisały […]

Odnowiono barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera

Do Muzeum powróciło z konserwacji barokowe epitafium Adama Huldricusa Schaffera. Konserwacja epitafium wykonana została w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych). W czasie konserwacji oczyszczono obiekt z zabrudzeń i wtórnych przemalowań, uzupełniono brakujące elementy […]

Odnowiona barokowa rzeźba anioła

Po konserwacji, do Muzeum wróciła dzisiaj (06.07.) barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel. Prace konserwatorskie wykonane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.500 zł).
Dzięki przeprowadzonej konserwacji na wystawie sztuki dawnej […]

Koncert muzyki kameralnej Pro Musica Antiqua

W dniu 6 lipca (piątek) o godzinie 18.30 w Muzeum odbędzie się koncert muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua, pod patronatem burmistrza miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana. Koncert zorganizowany został w ramach jubileuszowych XX Koncertów Letnich Pro Musica Antiqua „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”.
W czasie koncertu zaprezentowane zostaną zabytki ze […]

Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.500 zł, rok realizacji: 2012
Jest to kolejny już etap konserwacji obiektów sztuki sakralnej w zbiorach Muzeum. Do konserwacji wybrano barokową rzeźbę anioła z kościoła w Tołkinach oraz barokowe epitafium Adama Huldricusa Shaffera z kościoła Św. Jerzego w Kętrzynie w bogato rzeźbionej […]

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 32.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.„ (wniosek nr 02061/12), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Konserwacji poddana zostanie barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel oraz barokowe epitafium […]

Odnowione rzeźby już na wystawie

Po trwającej wiele miesięcy konserwacji, do Muzeum wróciły dzisiaj (09.12.) trzy rzeźby i epitafium. Zabytki te zakonserwowane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.000 zł).
Dzięki przeprowadzonej […]

Weryfikacyjne badania AZP na terenach leśnych

Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie: 49.000 zł, rok realizacji: 2011
W czasie badań powierzchniowych AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) inwentaryzowane są zlokalizowane w terenie stanowiska archeologiczne. Informacje uzyskane w czasie badań powierzchniowych wykorzystywane są przy wykonywaniu opracowań planistycznych dotyczących planów zagospodarowania terenu, […]

Konserwacja rzeźby sakralnej

Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie: 32.000 zł, rok realizacji: 2011
Zealizowany projekt był kolejnym etapem konserwacji zabytków ze zbiorów kętrzyńskiego Muzeum. Dzięki dotychczasowym pracom, w większości dofinansowanym ze środków Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do […]

Konserwacja rzeźb gotyckich

Konserwacja grupy rzeźb gotyckich ze zbiorów własnych Muzeum
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Wspieranie Działań Muzealnych, dofinansowanie 51.684 zł, rok realizacji: 2010
Celem projektu była konserwacja grupy sześciu rzeźb gotyckich ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wybrane do konserwacji rzeźby św. Jakuba, św. Doroty, św. Piotra, Ukrzyżowanie, popiersie kobiety z tarczą herbową oraz […]