Konserwacja zabytków ze zbiorów Muzeum

Konserwacja wybranych zabytków ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Rozwój Instytucji Muzealnych, dofinansowanie: 50.000 zł, rok realizacji: 2007

W ramach realizacji projektu konserwacji poddane zostały: malowane na drewnie epitafium – cenotaf Abrahama zu Eulenburg (1593-1621) z Galin (d. Galingen) z pierwszej tercji XVII w.; ozdobna miedziana, bogato złocona i srebrzona misa z początku XVII w. pochodząca z pałacu w Arklitach (d. Arklitten) i skrzynia posagowa z pałacu w Drogoszach (d. Dönhoffstadt) z początku XVII w., być może wykonana dla jednej z córek Fryderyka zu Donha i Marii z domu von Rautter, jeden z najpiękniejszych zachowanych przykładów późnorenesansowych – manierystycznych mebli z terenu dawnych Prus.

Konserwacja wybranych, unikatowych zabytków wchodzących w skład wyposażenia dawnych pałaców, dworów i kościołów terenu byłych Prus Wschodnich ma wymiar ponadregionalny. Działania wojenne w 1945 r. i sytuacja po ustaniu działań wojennych przyczyniły się do zniszczenia wielu bezcennych dzieł sztuki z terenu b. Prus Wschodnich. Dotyczy to szczególnie kolekcji gromadzonych w siedzibach pruskiej szlachty. Tylko nieliczne zabytki ruchome pozostały na swoim miejscu. Większość z tych, które ocalały znajduje się obecnie w kolekcjach muzealnych, także i naszego Muzeum. W związku z powojennym zniszczeniem i rozproszeniem kolekcji gromadzonych przez przedstawicieli wybitnych rodów z terenu dawnych Prus, przywrócenie świetności i dawnego blasku chociaż niewielkiej części pozostałych jest podkreśleniem wagi i znaczenia mecenatu miejscowej szlachty i stanowi poważny wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego Regionu.