Noc Muzeów 2010 w Kętrzynie

W czasie Europejskiej Nocy Muzeów liczne muzea i galerie zapraszają do zwiedzania swoich ekspozycji w niecodziennej, nocnej scenerii. Na tę jedną Noc przygotowywane są specjalne pokazy eksponatów, spotkania z muzealnikami, programy edukacyjne i zabawy dla najmłodszych.

W sobotę 15 maja w godzinach 18.00-24.00 na Noc w Muzeum zaprasza Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Program Nocy w kętrzyńskim Muzeum:

godz. 18.00 LABIRYNT W CIENIU GOTYKU
wernisaż wystawy malarstwa Zdzisława Jaroszka

Zdzisław Jaroszek urodził się w 1933 r. w Kieszkowie kolo Radomia. Studia pierwszego stopnia ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś magisterium uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach krajowych i zagranicznych.

W latach 1977 – 1994 Zdzisław Jaroszek był dyrektorem galerii Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach. W tym czasie był komisarzem organizacyjnym międzynarodowych plenerów  warsztatowych „Sztuka i Środowisko” nad Wigrami. Plenery organizowane były we współpracy z Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Zorganizował także pięć edycji konkursu ogólnopolskiego – małe formy w grafice, rysunku i rzeźbie „Natura matką ludzi”. Przez wiele lat zajmował się edukacją plastyczną młodzieży.

W latach 70-tych Zdzisław Jaroszek był nauczycielem plastyki w kętrzyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Wystawę w kętrzyńskim Muzeum zorganizowali wychowankowie z klasy U (matura 1975).

godz. 19.00 i 21.00 NOCNE ZWIEDZANIE – z przewodnikiem

godz. 20.00 DEO et MEMORIÆ pierwszy publiczny pokaz po konserwacji pruskich chorągwi pogrzebowych z XVII w.

Kętrzyńskie Muzeum posiada najbardziej reprezentatywny zbiór chorągwi pogrzebowych z terenu dawnych Prus Książęcych. Do znajdujących się na stałej wystawie chorągwi Fryderyka von der Gröben, który za czasów króla Jana II Sobieskiego był głównodowodzącym wszystkimi obcymi wojskami zaciężnymi w służbie polskiej Korony, oraz jedynej w europejskich zbiorach dziecięcej chorągwi pogrzebowej trzyletniego Botho zu Eulenburg, dołączyły kolejne dwie chorągwie pogrzebowe z XVII w. Po konserwacji przeprowadzonej przez specjalistów z pracowni konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, do Muzeum powróciła chorągiew Fryderyka von Lesgevang i Larsa Albrechta von Bertzky. Chorągwie wykonane w połowie XVII w. malowane były bezpośrednio na cienkim, czarnym, jedwabnym adamaszku. Mimo zniszczenia delikatnej tkaniny udało się odtworzyć pierwotny ich kształt. Są one jeszcze jednym ulotnym śladem tych, którzy kiedyś tworzyli historię Prus, świadectwem kontynuowania przez pruskie rodziny szlacheckie dawniejszych rycerskich tradycji związanych z obrzędowością pogrzebową.

W związku z zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi ich wystawiania sobotni pokaz będzie jedyną okazją zobaczenia tych zabytków.

W programie także:

TAJEMNICE URNY – kulisy warsztatu archeologa. W czasie pokazu obserwować będzie można pracę archeologa przy badaniu popielnicy z V w. po Chr. wydobytej na cmentarzysku pod Reszlem.

ZE STAREJ SKRZYNI – zrób sobie zdjęcie w strojach z dawnych epok Chętni będą mogli przymierzyć stroje wzorowane na historycznych i zrobić sobie w nich pamiątkowe zdjęcia.

WSTĘP NA NOC W MUZEUM BEZPŁATNY