Archiwum wiadomości

„Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań” – część II wykładu

Część druga wykładu prezentuje cmentarze rodowe funkcjonujące od XIX wieku na terenie byłych Prus Wschodnich w granicach dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z obszaru powiatu kętrzyńskiego.

„Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań” – część I wykładu

Pierwsza część prezentacji skoncentrowana jest na omówieniu historii przekształcania społecznej funkcji cmentarzy opuszczonych po 1945 roku – ich transformacji od obiektów o znaczeniu sepulkralnym do obiektów o znaczeniu zabytkowym. Autorzy – dr hab. Magdalena Kardach, profesor UAM oraz dr hab. Jacek Kowalewski, profesor UWM.

Koncert kameralny – Roman Hoffmann wiolonczela, Katarzyna Kwiatkowska – fortepian

W dniu 16. kwietnia zapraszamy na godz. 18.00 na koncert kameralny w wykonaniu Romana Hoffmanna – wiolonczela i Katarzyny Kwiatkowskiej – fortepian. W programie koncertu: J. Bach-C. Gounod Ave Maria L. Boccherini Menuet L. Boccherini Sonata C – dur, cz. I C. Saint-Saëns Łabędź S. Rachmaninow Wokaliza D. Popper Polonez koncertowy d – moll op. […]

Wykład „Cmentarze rodowe Prus Wschodnich”

We czwartek, 21. marca, zapraszamy do Muzeum na godzinę 17.00 na wykład „Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań”. Wykład będzie poświęcony problematyce cmentarzy rodowych funkcjonujących od XIX wieku na terenie byłych Prus Wschodnich w granicach dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z obszaru powiatu kętrzyńskiego. Autorzy, dr hab. Magdalena Kardach, profesor UAM oraz […]

Kolejne spotkanie z cyklu „Książka o Regionie”

W dniu 15. marca zapraszamy na godzinę 17.00 na spotkanie z cyklu „Książka o Regionie”. Tym razem prezentować będziemy książkę Wiesława M. Pawłowskiego „Pieniądz zastępczy na Warmii, Mazurach i Powiślu w roku plebiscytowym 1920”. W publikacji omówiona została problematyka pieniędzy zastępczych emitowanych w 1920 i 1921 roku na terenach objętych plebiscytem. W części katalogowej, obejmującej […]

„Nie czyń sobie obrazu ni żadnego podobieństwa rzeczy” – Akademia 2024

W dniu 12. marca zapraszamy na marcowy wykład naszej muzealnej Akademii. „Nie czyń sobie obrazu ni żadnego podobieństwa rzeczy (Pwt 20,4). Protestantyzm a sztuka sakralna” to tytuł kolejnego już spotkania muzealnej Akademii poświęconego protestanckiej sztuce sakralnej. Co Marcin Luter myślał o sztuce religijnej? Czy Jan Kalwin nawoływał do niszczenia wszystkich rzeźb i obrazów? Czy wyniesiony […]

Wszechwładza Śmierci. Kilka słów o ikonografii motywu – Akademia 2024

W wtorek 27 lutego zapraszamy do Muzeum na godzinę 17.00 na specjalne seminarium naszej muzealnej Akademii 2024. Wykład „Wszechwładza Śmierci. Kilka słów o ikonografii motywu”, który przedstawi dr Jowita Jagla (kierownik Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) stanowić będzie swoistą opowieść o obrazowych, alegorycznych ujęciach Śmierci – pojmowanej nie jako siła władająca nad […]

Akademia 2024 – „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów”

Wykład „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów jako wyraz ambicji rodów szlacheckich” Anny Malinowskiej z Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie to kolejne spotkanie Muzealnej Akademii 2024 powiązane z tematyką wystawy „Mortem Bonam Vitae Esse Initium. Epitafia z terenu Prus z XVI-XVIII w.” W jaki sposób szlachta wykorzystywała sztukę jako narzędzie […]

„Program ikonograficzny luterańskich epitafiów” – Akademia 2024

Zapraszamy do Muzeum 6 lutego na godz. 17.00 na kolejne spotkanie Muzealnej Akademii 2024, na wykład „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów jako wyraz ambicji rodów szlacheckich”. Budowanie wizerunku własnego rodu przez przedstawicieli rodów szlacheckich z terenu dawnych Prus to nie tylko pałace i dwory, nie tylko galerie rodowe gromadzące świadectwa świetności przodków. O tym jak szlachta […]