Odnowiona barokowa rzeźba anioła

Po konserwacji, do Muzeum wróciła dzisiaj (06.07.) barokowa rzeźba anioła w typie Abendmahlsengel. Prace konserwatorskie wykonane zostały w pracowni Barbary Kulczyńskiej-Nowak w ramach realizacji projektu „Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych (dofinansowanie: 32.500 zł).

Dzięki przeprowadzonej konserwacji na wystawie sztuki dawnej eksponowana jest już kompletna grupa złożona z dwóch aniołów. Pierwsza rzeźba zakonserwowana została w ubiegłym roku także dzięki dofinansowaniu MKiDN (projekt Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie) Rzeźba anioła, prawie naturalnych rozmiarów, została oczyszczona z dziewiętnastowiecznych przemalowań. Wykonane zostały uzupełnienia skrzydeł, wyrzeźbiono brakujące ręce, scalono i uzupełniono dawną polichromię. Pierwszy publiczny pokaz rzeźby odbędzie się w dniu dzisiejszym, w trakcie koncertu muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua.

Zapraszamy do obejrzenia odnowionej rzeźby.