EDD 2016 – Między Reszlem i Świętą Lipką. Barokowe kapliczki różańcowe w krajobrazie kulturowym pogranicza Warmii i Mazur.

Zaslepka-EDD-2016Zapraszamy na otwarcie wystawy „Między Reszlem i Świętą Lipką. Barokowe kapliczki różańcowe w krajobrazie kulturowym pogranicza Warmii i Mazur.”

Muzeum 16. września godz. 17.00

Wystawa zorganizowana jest wspólnie z Towarzystwem Miłośników Reszla i Okolic w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja EDD odbywa się pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki. Autorami zdjęć są: Jolanta Grzyb, Jan Fijałkowski i Jarosław Żyła. Otwarcie wystawy połączone z prezentacjami dotyczącymi historycznego pogranicza Warmii i Mazur, drogi pielgrzymkowej z Reszla do Świętej Lipki i kapliczek różańcowych z pierwszej połowy XVIII w.

Krzysztof Wołoszczak, Jan Fijałkowski, Waldemar Kaczorowski : Pogranicze Warmii i Mazur. Relikty średniowiecznej granicy w okolicy Świętej Lipki.

Robert Połubiński : Barokowe kapliczki różańcowe na pograniczu Warmii i Mazur. Droga pielgrzymkowa między Reszlem i Świętą Lipką.

AFISZ m