Trwają badania murów obronnych kętrzyńskiego zamku

Od 6 maja trwają badania archeologiczne związane z rewitalizacją murów obronnych parchamu kętrzyńskiego zamku. Już pierwszego dnia odsłoniliśmy relikty baszty w południowo-zachodnim narożniku parchamu. Fundamenty tej baszty odsłoniliśmy już częściowo w czasie badań w 2013 r. Część kamieni z korony murów baszty widoczna była od dawna w nawierzchni ścieżki przy zamku. Zdziwienie jednak budzi wyjątkowo dobry stan zachowania reliktów baszty rozebranej przed połową XVIII w.

Przy baszcie odsłonięte zostały także odcinki murów zachodniego i południowego parchamu oraz muru obronnego miasta prowadzącego w stronę Bramy Młyńskiej.

Przy południowo-wschodnim narożniku parchamu odsłonięty został fragment fundamentu baszty. Jej fundamenty niestety zostały zniszczone w większości przez fundamenty kamienicy z początku XX w.

Celem prowadzonych prac jest odsłonięcie całości murów parchamu i wyeksplorowanie nawarstwień kulturowych w obrębie międzymurza od strony wschodniej i południowej zamku do poziomu przewidzianego w projekcie inwestycji.