Akademia 2023 – „Cum pompa solenni wystawiwszy mauzoleum”… … Denhoffów zgon, pogrzeb i upamiętnianie oraz scheda po Władysławie i Erneście

„Cum pompa solenni wystawiwszy mauzoleum”… Denhoffów zgon, pogrzeb i upamiętnianie oraz scheda po Władysławie i Erneście – kolejne spotkanie z cyklu Akademia 2023 poświęcone dwóm niezwykle ciekawym przedstawicielom rodziny Denhoffów. Tym razem przedmiotem szczególniejszego zainteresowania będą różne okoliczności śmierci obu krewnych, ich pogrzeby oraz sposoby upamiętniania pośmiertnego, a także kwestie ich zawiłych relacji rodzinnych oraz spuścizny po obu zmarłych żołnierzach.