Akademia 2023 – „O krucyfiksach gotyckich kilka słów i obrazów”

Kolejne spotkanie muzealnej Akademii,poświęcone niezwykłej grupie zabytków. Joanna Piotrowska z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie przedstawiła późnogotyckie krucyfiksy z terenu Warmii i terenu władztwa Zakonu krzyżackiego. Sztuka późnego gotyku – wieku XV i początków XVI – jest pełna ekspresji. Grupą dzieł z tego czasu są krucyfiksy, przedstawienia Chrystusa ukrzyżowanego, umieszczane niegdyś w kościołach, wysoko w przejściu do prezbiterium, tak by przyciągać oczy wiernych. Z ziem dawnego władztwa zakonnego mamy grupę takich rzeźb zachowanych zarówno na miejscu, w kościołach czy kaplicach, jak i w zbiorach muzealnych, w tym w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Dzieła te nadal przemawiają wyrazistą formą i niosą bogate treści. Warto się z nimi zapoznać z bliska.