W średniowiecznej kuchni


[srp srp_widget_title=’Projekt W ŚREDNIOWIECZNEJ KUCHNI’ srp_number_post_option=’10’ srp_thumbnail_option=’yes’ srp_filter_cat_option=’187′ srp_post_date_option=’no’]

Projekt „W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

stopka