Tkanie mazurskich opowieści – warsztaty tkactwa tradycyjnego

Tkanie mazurskich opowieści – dofinansowanie z programu EtnoPolska. Edycja 2024

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego otrzymało dofinansowanie z programu EtnoPolska. Edycja 2024 Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Tkanie mazurskich opowieści – warsztaty tkactwa tradycyjnego w Mazurskiej Manufakturze Tkanin w Kętrzynie. Etap I”.

Celem zadania jest zachowanie, kontynuacja i twórcze odtworzenie tradycji tkackiej poprzez organizowanie warsztatów tkackich przy udziale konsultantów merytorycznych i technologicznych w Mazurskiej Manufakturze Tkanin w Kętrzynie przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

W roku 2022 do zbiorów Muzeum pozyskano kolekcję sześciu zabytkowych krosien tkackich pochodzących z różnych ośrodków tkactwa artystycznego: Spółdzielni Artystów „Ład” w Warszawie, Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Koronka” w Bobowej oraz Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Tkanina” w Mikołajkach. Oprócz nich Muzeum w zbiorach posiadało już jeden egzemplarz ludowych krosien, które były wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych i pokazów. Muzeum w roku bieżącym planuje otwarcie Mazurskiej Manufaktury Tkanin, w której organizowane będą warsztaty nauki tkania na krosnach, przeznaczone dla osób dorosłych. Organizowane w ramach zadania warsztaty mają posłużyć zachowaniu i twórczemu odtworzeniu tradycji tkactwa artystycznego i użytkowego w oparciu o przedwojenne wzornictwo terenów Mazur jak i wzornictwo spółdzielni rękodzielniczych działających na terenach Warmii i Mazur po 1945 roku. Źródłem do odtwarzania dawnego wzornictwa, oprócz ikonografii, będą obiekty ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie takie jak oryginalne zabytkowe tkaniny mazurskie oraz tkaniny z nieistniejącej Spółdzielni w Mikołajkach. Wsparcie technologiczne w zakresie uruchomienia krosien zapewnią działający w okolicy Kętrzyna twórcy ludowi i współcześni tkacze.

Kwota dofinansowania: 22.000 zł
Całkowity koszt projektu: 25.000 zł

warsztat tkacki