Krzysztof Hejke „Kresy – zapomniana ojczyzna”

Krzysztof Hejke, profesor sztuk filmowych, fotograf i operator. Absolwent Państwowej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Instytutu Fotografii w Pradze. Od 13 lat wykłada fotografię na Wydziale Reżyserii i Wydziale Operatorskim macierzystej uczelni.

Jego prace prezentowano na ponad 50 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu albumów, m. in. : Polska Romantyczna (siedmiokrotnie nagrodzonego w konkursach na najpiękniejszą książkę), Polska Duch Ziemi (jedynej monumentalnej publikacji albumowej poświęconej polskiemu folklorowi), Katedra Lwowska obrządku łacińskiego, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Rossa od świtu do zmierzchu, Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, Mazury. Obrazu nostalgii, Ludy świata (autor rozdziału poświęconego Polsce), Premier w kolorze i czerni i bieli (dokumentujący ostatni rok urzędowania Premiera Jerzego Buzka). Współpracuje z magazynem National Geographic.
Album „Kresy – zapomniana ojczyzna” jest pierwszą na polskim rynku monumentalną publikacją albumową ukazującą ziemie związane w przeszłości z Rzeczpospolitą i polską kulturą. Jest owocem kilkunastu lat mojej pracy. Pierwsze fotografie powstawały jeszcze wówczas, gdy dogorywał Związek Sowiecki, a wśród mieszkańców jego zachodnich republik rozpalały się marzenia o demokratycznym i suwerennym państwie. Fotografie mają charakter artystycznego dokumentu. Na zdjęciach utrwaliłem pas ziem od Rygi po dzisiejsze ukraińskie Karpaty Wschodnie. Fotografowałem miejsca bardzo znane, ale starałem się dotrzeć także do takich, które czas wyparł z narodowej pamięci Polaków. Nie brakuje tu krajobrazów znanych współczesnym z literatury. Szczególnie dużo uwagi poświęciłem ludziom – żyjącym na Wschodzie Polakom, którzy mimo represji komunistycznych zachowali pamięć dawnej ojczyzny i z narażeniem życia ratowali ślady jej historii. W albumie znajdują się również krótkie eseje o najbardziej dramatycznych ich przeżyciach. Publikacja jest bogato ilustrowana starymi mapami, dokumentami, wzorami dawnych pieczęci i archiwalnymi zdjęciami. Album podzielono na rozdziały – każdy przyporządkowany ziemiom dawnych Kresów. Autorem wstępu do albumu jest Włodzimierz Odojewski. Patronat honorowy nad publikacją objęli: Marszałek Sejmu RP – Pan Marek Jurek oraz Marszałek Senatu RP – Pan Bogdan Borusewicz. Patronat medialny nad wystawą i albumem: Niezależna Gazeta Polska