Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Konserwacja rzeźby sakralnej ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” (wniosek nr 01979/11), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Konserwacji poddane zostaną kolejne rzeźby późnogotyckie i barokowe oraz manierystyczne epitafium z kolekcji muzeum.