Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1 lutego 2011 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 49.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych(wniosek nr 1558/11), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. W czasie realizacji projektu wykonany zostanie m.in. laserowy skan lotniczy wybranych terenów leśnych o powierzchni ponad 30 km2. Dzięki zastosowaniu tej metody można lokalizować trudno dostępne obiekty o własnej formie terenowej (wały, kurhany, grodziska). Zweryfikowane w terenie stanowiska archeologiczne zostaną zainwentaryzowane i objęte ustawowymi formami ochrony.