Sympozjum w Srokowie w setną rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego

W dniach 3-4 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbywać się będą obrady sympozjum zorganizowanego w setną rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego. W referacie „Krajobraz kulturowy pogranicza”, Mariusz Wyczółkowski z kętrzyńskiego Muzeum zaprezentuje wartości kulturowe i historyczne terenów położonych wokół Kanału Mazurskiego. Przedstawione zostaną m.in. efekty badania i inwentaryzacji krzyżackich systemów obronnych. Po raz pierwszy udostępnione zostaną wyniki lotniczego skanowania laserowego LIDAR, wykonanego w ramach realizacji projektu „Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych” (wniosek nr 1558/11), dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.