Warsztaty Tradycji – kreowanie produktu turystyki kulturowej

Warsztaty tradycji – kreowanie produktu turystyki kulturowej

Finansowanie: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowanie: 17.602,48 €, rok realizacji: 2009

Partnerzy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, miasto Zlate Hory (Czechy) – miasto partnerskie Kętrzyna

Celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu do budowy lokalnych produktów turystycznych. W projekcie uczestniczyły grupy z Polski, Czech i Litwy.

W ramach realizacji projektu zorganizowano konferencję i warsztaty odtwarzania dawnych rzemiosł. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z tajnikami technik dawnego tkactwa i garncarstwa. W czasie warsztatów dawnej muzyki zaprezentowano metody odtwarzania dawnych melodii z różnych regionów. W wykonanych metodami średniowiecznymi naczyniach, wzorowanych na znalezionych przez kętrzyńskich archeologów w czasie badań wykopaliskowych, można było w glinianym piecu chlebowym przyrządzić tradycyjne potrawy.

Konferencja zorganizowana podczas trwania warsztatów stworzyła możliwość prezentacji realizowanych i projektowanych przedsięwzięć z zakresu turystyki, korzystających z zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu wydano foldery i plakaty oraz zbiór materiałów prezentowanych w czasie konferencji.