Zakup sprzętu i urządzeń

Zakup sprzętu i urządzeń do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego, dofinansowanie: 40.000 zł, rok realizacji: 2006

W ramach realizacji projektu do Muzeum zakupiono nawilżacze do sal wystawowych i magazynów, dwa komputery z oprogramowaniem do inwentaryzacji zbiorów, rzutnik multimedialny i kserokopiarkę.