Koncert muzyki kameralnej

Adam Huldricus SchafferW dniu 5 lipca, o godzinie 18.30 zapraszamy na koncert muzyki kameralnej zespołu „Pro Musica Antiqua”. Koncert, pod patronatem burmistrza Krzysztofa Hećmana, zorganizowano w ramach XXI Koncertów Letnich „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur”.

Koncerty muzyki kameralnej, organizowane w okresie letnim w zabytkowych wnętrzach najcenniejszych obiektów miast Warmii i Mazur, już dawno wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych naszego regionu. Pomysłodawcą, organizatorem i wykonawcą letnich koncertów jest olsztyński zespół muzyki kameralnej Pro Musica Antiqua. Koncerty letnie towarzyszą wydarzeniom z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony krajobrazu. W Kętrzynie, koncerty połączone są z pokazami zabytków ze zbiorów Muzeum po konserwacji. Podczas tegorocznego koncertu zaprezentowane zostanie epitafium Adama Huldricusa Schaffera z początku XVIII wieku. Ten niezwykle efektowny zabytek odzyskał dawny blask dzięki konserwacji wykonanej z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz informacji na temat dotychczasowych losów epitafium i jego konserwacji, przedstawiona zostanie zostanie postać Adama Schaffera i najciekawsze zapiski z jego „Kroniki miasta Rastenburga”.

Koncerty_2013_Ketrzyn