Niezwykłe znalezisko z Poganowa

W ubiegłym roku, w czasie badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Poganowie przez archeologów z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego dokonano kolejnego niezwykłego odkrycia. W jednym z wykopów znaleziono kamienną rzeźbę antropomorficzną. Jest to już drugie tego typu znalezisko z Poganowa. Z terenów zajmowanych niegdyś przez Prusów znane są 23 rzeźby kamienne, lecz jedynie dwie znaleziono w czasie planowych badań archeologicznych – obydwie w Poganowie. W świetle dotychczasowych badań, grodzisko w Poganowie można określić jako jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych na dawnych ziemiach Prusów.

Badania grodziska w Poganowie są częścią programu badawczego „Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie, stan. IV”, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Badania prowadzone są przez zespół specjalistów z różnych dziedzin. Informacja o badaniach ukazała się ostatnio w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, w którym prezentowane są najciekawsze wyniki prac polskich naukowców z różnych ośrodków badawczych.

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394046,nowe-odkrycia-archeologow-w-pruskim-centrum-kultowym-sprzed-tysiaca-lat.html