„W średniowiecznej kuchni” – projekt naszego Muzeum będzie dofinansowany z Funduszu Małych Projektów

kuchniaProjekt Muzeum w Kętrzynie „In Medieval kitchen – the new product of cross-border cultural Tourism” (W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej) został rekomendowany do finansowania ze środków Funduszu Małych Projektów (SPF) w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Instytucje Zarządzające Funduszu Małych Projektów – Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” oraz Instytucję Publiczną “Nemuno euroregiono Marijampolės biuras”.

Głównym działaniem projektu jest przygotowanie wystawy „W średniowiecznej kuchni” wraz z wydawnictwami promocyjnymi – plakatami, folderami i katalogami oraz stroną internetową w polskiej i litewskiej wersji językowej. Do organizacji wystawy wykonane zostaną repliki średniowiecznych naczyń ceramicznych, metalowych sprzętów kuchennych oraz mebli. Pierwsza, plenerowa prezentacja części wystawy „Kuchnia w średniowiecznym obozie rycerskim” połączona z pokazem średniowiecznego garncarstwa odbędzie się na zamku w Trokach na Litwie w czasie festynu średniowiecznego w czerwcu 2014 r. Otwarcie wystawy w kętrzyńskim Muzeum zaplanowano na 23 lipca 2014 r., w czasie IX Jarmarku Średniowiecznego Na św. Jakuba. W Jarmarku uczestniczyć będą goście z Litwy z pokazem średniowiecznej i tradycyjnej kuchni litewskiej.

Kwota dofinansowania: 18.004 €

garncarz

Fundusz Małych Projektów wdrażany jest w ramach Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego, podpriorytet 1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013, który jest częściowo finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem ogólnym “Funduszu Małych Projektów – podpriorytet 1.3” jest zwiększenie konkurencyjności obszarów pogranicza jako obszarów atrakcyjnych turystycznie.

logo