Ferie zimowe w Muzeum

ferie zimoweW czasie trwających ferii zimowych Muzeum zaprasza grupy zorganizowane na interaktywne zajęcia edukacyjne. W ofercie przygotowanej przez Muzeum, oprócz zwiedzania wystaw znalazły się gry i zabawy oparte na historii miasta i regionu. Oferta skierowana jest do grup półkolonijnych ze szkół podstawowych gminy i powiatu Kętrzyn.Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Czas trwania zajęć: 1 godzina, maksymalna liczba uczestników: 15 osób.

Prosimy o kontakt telefoniczny organizatorów zajęć półkolonijnych w celu dokonania rezerwacji.

tel. 897523282  Marta Wojciechowska