„U źródeł rzeki Guber” – Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 w Muzeum w Kętrzynie

DSC04572W najbliższy piątek, 12. września, zapraszamy do Muzeum na godz. 17, na prezentację „U źródeł rzeki Guber”. Prezentacja będzie podsumowaniem spływu kajakowego rzeką Guber, zorganizowanego przez Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper” przy współudziale Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Rzeka Guber to niezwykle ciekawy historycznie, przyrodniczo i krajobrazowo szlak rzeczny. Spływ rozpoczął się za mostem drogowym we wsi Pomnik, w miejscu, gdzie już w XV w. działał młyn wodny, na 40 km biegu rzeki. Zamiarem naszym było dopłynięcie do Sępopola, czyli pokonanie kolejnych 31 km rzeki. Niestety, zbliżająca się burza zmusiła nas do zakończenia wyprawy przy pałacu w Prośnie.

fot. M.Mellin

Tegoroczny spływ nie był pionierskim wyczynem. W roku 2000 rzekę przepłynęli, oczywiście odcinkami, panowie: Bogusław Kowszuk, Mirosław Krzyśków i Paweł Abramowicz. W 2012 roku od Sątoczna do Sępopola popłynął spływ kajakowy zorganizowany przez Stowarzyszenie z Korsz „Dolina Gubra”. Od zeszłego roku nad opanowaniem trasy z wielkim poświęceniem i narażeniem zdrowia i życia pracuje Tadeusz Siwicki z synami, przedzierając się rzeką od jej źródeł do miejscowości Biedaszki. O tym, że nad rzeką nie jesteśmy pionierami świadczą także liczne znane miejsca bytowania człowieka z wcześniejszych okresów, takie jak osady, grodziska, cmentarzyska pradziejowe, miasta i wsie sięgające swoją historią okresu średniowiecza, późniejsze pałace i dworki ulokowane wzdłuż biegu rzeki Guber. Mamy nadzieję, że nasz spływ wśród wielu innych działań, stanie się przyczynkiem do wykorzystania walorów rzeki.

fot. M.Mellin