Czary, duchy, zabobony… – o mazurskich wierzeniach opowie dr Jerzy M. Łapo

Długie jesienne wieczory to czas gdy w mazurskich domach opowiadano zasłyszane przed laty opowieści o tajemniczych zdarzeniach, baśnie i legendy, których akcja toczyła się nad brzegami jezior i strumieni albo na położonych wśród bagien wzgórzach kryjących starożytne zamczyska.

Zapraszamy do Muzeum we środę 29. listopada na godzinę 17.00 na spotkanie z dr Jerzym Markiem Łapo „Czary, duchy, zabobony… Słów kilka o mazurskich wierzeniach ludowych”. Jerzy Łapo od lat zajmuje się badaniem dawnych zwyczajów i opowieści mieszkańców Mazur i Warmii. W licznych publikacjach przypomniał legendy związane z naszym Regionem. Na spotkaniu usłyszymy opowieści o świecie wierzeń dawnych Mazurów, o czarach, duchach i zjawach. Zapraszamy.