Napoleon i królowa Luiza – grafiki ze zbiorów Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg

W dniu 24. marca, o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Napoleon i królowa Luiza”. Na wystawie eksponowane będą grafiki ze zbiorów Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu – Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg.

Początek XIX w. to okres poważnych zmian w dziejach Prus. Przemarsze wojsk napoleońskich, przymusowe kwaterunki dziesiątków tysięcy żołnierzy, kontrybucje, zniszczenia przyczyniły się do poważnego kryzysu ekonomicznego. Jednak zapoczątkowane w tym okresie reformy zadecydowały o powstaniu nowoczesnego państwa pruskiego.
Na wystawie, oprócz zaprezentowania grafik związanych z działaniami wojennymi, pragniemy zwrócić uwagę szczególnie na bohaterów tych wydarzeń.
Napoleon Bonaparte – cesarz Francuzów, genialny strateg i zdobywca Prus.
Luiza księżna Mecklemburg-Strelitz – słynąca z dobroczynności żona króla Prus Fryderyka Wilhelma III, inicjatorka tajnego porozumienia z Rosją przeciwko Napoleonowi.