Zajęcia edukacyjne – witraż

W grudniu zapraszamy na zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce witrażu. W czasie zajęć uczestnicy poznają historię wytwarzana szkła i wykonywania witraży a nawet będą mieli możliwość samodzielnego wykonania własnego witrażu.

Termin zgłoszenia (grupy 1-2): do 22 grudnia (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)
Termin zgłoszenia (grupa 3-4): do 22 grudnia
Odpłatność – 2 zł (za osobę)

Podział na grupy wiekowe:
1) klasy 1-3
2) klasy 4-6
3) Gimnazjum
4) Klasy ponadgimnazjalne

PROGRAM ZAJĘĆ

Grupy 1-2 (szkoła podstawowa)
Cele:
– rozwijanie zainteresowań plastycznych
– doskonalenie umiejętności manualnych
– wyrabianie cierpliwości
– rozwijanie wyobraźni, kreatywności
– poznanie i zdobycie umiejętności posługiwania się nową techniką plastyczną

Materiały (zapewnia organizator):
czarny papier sztywny (na szablony), bibuła, opcjonalnie przejrzyste folie, podkładki itp.
szkło, klej do szkła
Materiały(przynoszą uczestnicy):
nożyczki, klej do papieru
uczestnicy mogą także przynosić inne materiały takie jak bibuły, folie, podkładki itp.
Przebieg zajęć:
A) część wykładowa (ok 30 min):
– Historia szkła, witrażu, technika wykonywania witrażu klasycznego w skrócie (ok 15-20 min). Rozmowa o kolorach, barwach podstawowych (ćwiczenie polegające na mieszaniu barw podstawowych)
– Prezentacja multimedialna przygotowana do wykładu zawierająca także witraże z miejscowych kościołów.
B) część praktyczna (ok 60 min):
– Przygotowanie materiałów do pracy.
– Wybór szablonu wcześniej przygotowanego przez prowadzącego
– Omówienie sposobu wykonania pracy- podanie kolejnych etapów.
– Praca samodzielna ucznia: wycinanie, wybór kolorów i podklejanie.
– Refleksja ucznia:
– Co mi się w pracy podoba?
– Co bym zmienił?
– Czy będę wracał do techniki witrażu przy wykonywaniu innych prac plastycznych?

Grupy 3-4 (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

Cele:
– rozwijanie zainteresowań z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze
– zapoznanie uczniów z tradycyjną techniką warsztatową, historią, techniką i technologią wykonania, problematyką i metodą konserwacji

Przebieg zajęć:
A) część wykładowa (ok 90min):
– Historia szkła, witrażu, technika wykonywania witrażu klasycznego, witrażu metodą tiffanego i fusingiem
– Prezentacja multimedialna przygotowana do wykładu zawierająca także witraże z miejscowych kościołów.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego: tel. 89 752 32 82