Jak Prusowie z Krzyżakami wojowali – Akademia 2018

W dniu 11. grudnia zapraszamy na godz. 17.00 na ostatnie już seminarium Akademii 2018 – Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego. Pani dr Alicja Dobrosielska zaprezentuje problematykę podboju ziem pruskich z perspektywy Prusów. Zazwyczaj to rycerze zakonni przedstawiani są jako jedyna strona konfliktu uprawniona do stosowania przemocy. Uznaje się, iż w czasie podboju i kolonizowania terenów zamieszkałych przez ludność pruską oraz tworzenia podstaw państwa Zakonu krzyżackiego, mieli oni prawo do stosowania wszelkich środków w celu przymuszenia ludności autochtonicznej do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, uznania zwierzchniej władzy Zakonu, podporządkowania się jej tworzonym strukturom. Tym razem będziemy mieli możliwość spojrzenia na ten problem z perspektywy Prusów. Autorka wystąpienia będzie starała się wykazać, że inicjatywa znajdowała się również po stronie Prusów, którzy mimo pozorów nie pozostawali ulegli i wojowali z Krzyżakami na różne sposoby…

Seminarium odbędzie się w przeddzień rocznicy obrony pracy Wojciecha Kętrzyńskiego De bello a Boleslao Magno cum Henrico rege Germaniae gesto a 1002–1005 (12. grudnia 1866 r.).

Zapraszamy