Mazury w czasach Wojciecha Kętrzyńskiego a Mazury dzisiejsze – Akademia 2018

Zapraszamy w dniu 6. lutego na godzinę 17.00 na pierwsze seminarium z tegorocznego cyklu Akademia 2018 – Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego. Bieżący rok ogłoszony został w Kętrzynie Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego w setną rocznicę śmierci Patrona miasta. Z tej okazji na kolejnych seminariach Akademii przybliżyć chcemy najistotniejsze naszym zdaniem zagadnienia jego twórczości.

Wojciech Kętrzyński choć nie był Mazurem, to wiele swojego dorobku naukowego poświęcił krainie, w której się urodził. Badał nie tylko dzieje tutejszego osadnictwa średniowiecznego i wczesnonowożytnego, ale także opisywał życie codzienne, obyczaje i folklor Mazurów u schyłku XIX stulecia. Jak wiele oryginalnego dziedzictwa kulturowego i „mazurskości”, z którymi stykał się jeszcze Kętrzyński, dochowało się do naszych czasów? O tym opowie dr Jerzy Łapo.

Kwestia tożsamości narodowej ówczesnych mieszkańców Mazur zajmowała ważne miejsce w twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego. Z problematyką gwałtownych przemian ludnościowych zachodzących na terenie Warmii i Mazur po 1945 r. związana jest wystawa „Wypędzeni, przepędzeni…” prezentowana obecnie w Muzeum. W nawiązaniu do tej wystawy na wstępie seminarium przedstawiony zostanie pamiętnik ze zbiorów Muzeum dokumentujący wojenne losy jednego z mieszkańców powojennego Kętrzyna.

PROGRAM
Wypędzeni, przepędzeni… Z Syberii do Rastemborka. Historia ze starego notesu – Mariusz Wyczółkowski
Rastembork, Lec, Margrabowa… Mazury w czasach Wojciecha Kętrzyńskiego – czy coś z nich pozostało? – dr Jerzy M. Łapo