Wojciecha Kętrzyńskiego droga do Niepodległej – Akademia 2018

W dniu 11. września o godzinie 17.00 zapraszamy na kolejne już, pierwsze po wakacyjnej przerwie seminarium Akademii 2018 – Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego. Tym razem, w rocznicę aresztowania Kętrzyńskiego jadącego z transportem broni dla powstańców zastanowimy się jak wyglądało zaangażowanie się Wojciecha Kętrzyńskiego w walkę Polaków o niepodległość utraconą w wyniku rozbiorów? W jaki sposób zdobywał swój patent na Polaka?
 
Urodzony w rodzinie pruskiego żandarma Adalbert von Winkler od najmłodszych lat miał kontakt z językiem polskim, z polską kulturą i historią, z Polakami. O polskiej rodzinie opowiadał mu jego ojciec, w rodzinnym Giżycku codziennie spotykał Mazurów mówiących po polsku, we wspomnieniach pisał o sąsiedzie Dąbrowskim. Jednak dopiero list od siostry, otrzymany w czasie nauki w rastemborskim królewskim gimnazjum zawrócił go na drogę do polskości. Konsekwencją tego wyboru było zaangażowanie się studiującego wówczas w Królewcu Wojciecha Kętrzyńskiego w pomoc rodakom walczącym z Rosjanami. W czasie powstania styczniowego port w Królewcu był jednym z ważniejszych punktów na trasie przemytu broni dla walczących oddziałów. 11. września 1863 r. w pod olsztyńskich Jarotach żandarm Gorr zaaresztował królewieckiego studenta jadącego na wozie wyładowanym bronią.
 
Zapraszamy do tymczasowej siedziby Muzeum na ul. Fryderyka Chopina 1. Pierwsze organizowane tutaj spotkanie będzie połączone z prezentacją wystaw zorganizowanych w tymczasowej siedzibie Muzeum.