Wypędzeni, przepędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949.

Zapraszamy na otwarcie wystawy Wypędzeni, przepędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949, które odbędzie się 16. stycznia o godzinie 11.30.
Wystawa poświęcona jest problematyce przemian ludnościowych zachodzących na Warmii i Mazurach po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Zaprezentowano na niej wysiedlenia ludności polskiej z Warmii i Mazur po kampanii wrześniowej, wywózki na roboty przymusowe, deportacje miejscowej ludności na Syberię przez sowieckie władze okupacyjne, wywózki ludności niemieckiej do Niemiec po 1945 r., akcję zasiedlania terenów przejętych przez polską administrację osadnikami przewożonymi z terenów wcielonych do ZSRR oraz przesiedlenia ludności ukraińskiej z terenu Polski południowo-wschodniej w ramach Akcji „Wisła”.
Wystawa przygotowana przez Renatę Gieszczyńską i Marię Tarnowską w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku Delegatura w Olsztynie na podstawie zbiorów IPN, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie oraz osób prywatnych. Wystawę patronatem objął ks. arcybiskup dr Edmund Piszcz, ówczesny metropolita warmiński.