hilff gott maria berat – Echo dzwonów od św. Jerzego : Akademia 2019

W dniu 12 marca zapraszamy na godzinę 17.00 na kolejne seminarium Akademii 2019 „hilff gott maria berat – Echo dzwonów od św. Jerzego”. Seminarium, jak wszystkie tegoroczne spotkania Akademii, poświęcone będzie tematyce związanej z rocznicą 660-lecia rozpoczęcia budowy kętrzyńskiej fary pod wezwaniem świętego Jerzego. Masywna, ceglana bryła kościoła widoczna jest z daleka. Jeszcze dalej niósł się dźwięk dzwonów od świętego Jerzego. W początku XVIII w. dźwięk największego z dzwonów słyszany był aż w Sterławkach!
I to właśnie dzwony z kościoła świętego Jerzego będą stanowiły treść wystąpienia pana Krzysztofa Wołoszczaka. Przedstawi on historię kętrzyńskich dzwonów, opowie o tym jak i z czego były wykonywane, przedstawi rekonstrukcję ich losów a na koniec podzieli się rewelacjami o najstarszym kętrzyńskim dzwonie, który dzisiaj… nie dzwoni.