Eksploracja nawarstwień wewnątrz baszty

Kontynuujemy eksplorację nawarstwień wewnątrz baszty w południowo-zachodnim narożniku parchamu. W czasie prac wydobyliśmy już między innymi kilkaset fragmentów naczyń i kafli piecowych ze średniowiecza i okresu nowożytnego. Na zdjęciu jedyny, jak na razie, zachowany niemal w całości średniowieczny garnek. Odkryliśmy także kilkadziesiąt monet, które niestety wymagają zabiegów konserwatorskich. Są wśród nich monety krzyżackie, liczne egzemplarze monet polskich z początku XVII w. i monety pruskie z początku XVIII w.