Bezławki – historia krzyżackiej strażnicy – Akademia 2020

Zapraszamy 24 lutego na pierwsze w tym roku seminarium Akademii 2020. Tegoroczne spotkania Akademii poświęcone będą tematyce zamków naszego regionu. To właśnie budowle zamków, zaraz po warunkach środowiska przyrodniczego, wymieniane są jako jedna z największych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski.

W czasie najbliższego seminarium, dr Arkadiusz Koperkiewicz, archeolog z Uniwersytetu Gdańskiego przybliży nam niezwykłą historię zamku w Bezławkach. Jest to jedyny zachowany do naszych czasów przykład krzyżackich założeń obronnych typu Wildhaus. Ten doskonale zachowany zamek, przebudowany w XVI w. na świątynię ewangelicką, do dnia dzisiejszego dominuje nad okolicą. Kiedy został wybudowany, jakim ulegał przeobrażeniom, kogo gościł… – o tym we czwartek 24 lutego, zapraszamy.

W czasie seminarium zaprezentowane zostaną niektóre z zabytków wydobytych w czasie badań archeologicznych prowadzonych przy zamku przez Autora wystąpienia.