Studia nad mieczami z pustymi głowicami z ziem polskich

Średniowieczny miecz ze zbiorów naszego muzeum zainspirował badaczy do poszukiwań podobnych obiektów. Planowany krótki artykuł powoli nabiera kształtu ciekawego studium na temat zjawiska mieczy z pustymi głowicami.
Miecz znajdujący się w naszych zbiorach pochodzi najpewniej z kolekcji przedwojennego Prussia Museum z Królewca. Część królewieckich zbiorów, której nie zdążono wywieźć na teren Niemiec, została odnaleziona w kościele w Karolewie. Przetrwanie tych zbiorów zawdzięczamy założycielce Muzeum Zofii Licharewej, która wspólnie z Eugeniuszem Gałdziewiczem, po licznych problemach z sowiecką komendanturą, przewiozła na wózku do Kętrzyna kilkadziesiąt skrzyń zabytków. Obecnie większość zabytków znalezionych i zabezpieczonych w Karolewie znajduje się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.