Wystawa krakowskiego Oddziału IPN „Polacy na Syberii”

Zapraszamy na wystawę krakowskiego Oddziału IPN „Polacy na Syberii” przygotowaną z okazji 80-tej rocznicy pierwszej sowieckiej zsyłki Polaków na Syberię. Wernisaż wystawy odbędzie się 13 II o godzinie 12:00 w kętrzyńskim Ratuszu, Plac marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na oprowadzanie po wystawie prowadzone przez pracownika Muzeum. Na zajęcia szkoły mogą zapisywać uczniów do końca lutego w godzinach pracy Muzeum, tj, od wtorku do piątku 8:00-16:00.

Pierwszymi Polakami zesłanymi na Syberię byli jeńcy wzięci do niewoli w czasie wojen Stefana Batorego z Iwanem IV Groźnym. Od tego momentu Syberia staje się miejscem zsyłek dla Polaków walczących z carską Rosją, taki los spotyka konfederatów barskich, uczestników insurekcji kościuszkowskiej, obu powstań XIX wieku. 10 II 1940 roku zaczyna się największy i najgorszy okres zesłań Polaków na nieludzką ziemię.
O tych tragicznych chwilach mówią zwrotki anonimowej ballady napisanej w 1940 r. na Syberii…

Ojczyzno nasza, ziemio ukochana,
w trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
to jeszcze Polaków na Sybir wygnali.
Dziesiąty luty będziem pamiętali,
gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali
i nasze dzieci na sanie wsadzili,
na główną stację wszystkich dowozili. […]