75 lat muzeum w Kętrzynie – Akademia 2021. „Epitafia portretowe kętrzyńskich proboszczów XVII w.”

Listopadowy wykład Andrzeja Rzempołucha, wygłoszony w ramach muzealnej Akademii, poświęcony był tematyce epitafijnych przedstawień portretowych w XVII wieku. Autor wystąpienia, wybitny znawca sztuki z terenu dawnych Prus, na przykładzie epitafiów ewangelickich proboszczów z kętrzyńskiego kościoła św. Jerzego zaprezentował przemiany zachodzące w sztuce portretowej siedemnastego stulecia. Zapraszamy na tą niezwykle erudycyjną opowieść.