75 lat muzeum w Kętrzynie – Akademia 2021. „Wiedeńskiej wiktoryjej niewypowiedzianą sławę …” O trzech żołnierzach Jana III Sobieskiego.

Wrześniowe seminarium Akademii poświęcone jest trzem uczestnikom kampanii wiedeńskiej 1683 roku. Dwaj z nich to senatorowie Rzeczypospolitej Władysław i Ernest Denhoffowie z inflanckiego rodu Denhoffów (Dönhoffów). Trzeci to urodzony w Karszewie w powiecie kętrzyńskim przedstawiciel pruskiej rodziny szlacheckiej Jan Fryderyk von der Groeben. Tematem spotkania jest ich służba wojskowa i publiczna działalność. Poruszone wątki obejmują początki ich aktywności, udział w życiu politycznym i w kolejnych kampaniach wojennych aż po słynną wyprawę wiedeńską 1683 r. oraz ich dalsze losy i schedę po żołnierzach króla Jana III. Łączy wszystkich trzech nie tylko udział w tych samych wydarzeniach i służba pod rozkazami Sobieskiego, ale także i to, że ich wizerunki znalazły się na czasowej wystawie Cenne – bezcenne – nieutracone, którą oglądać można w Kętrzynie do kwietnia 2022 roku.

Cz.I 

Cz. II