75 lat muzeum w Kętrzynie – Akademia 2021. Zofia Licharewa – założycielka kętrzyńskiego muzeum.

Tegoroczne spotkania naszej muzealnej Akademii związane będą z 75. rocznicą założenia kętrzyńskiego Muzeum. Poprzez prezentację najciekawszych obiektów ze zbiorów Muzeum chcemy przedstawić historię gromadzenia naszych zbiorów na tle powojennych losów dziedzictwa kulturowego naszego regionu. W związku z brakiem możliwości organizowania spotkań w tradycyjnej formie comiesięcznych seminariów proponujemy spotkania na naszym kanale Youtube. W ramach pierwszej prezentacji dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Pani Marta Wojciechowska przedstawi postać Zofii Licharewej, założycielki kętrzyńskiego muzeum i jednej z niewielu osób, które bezpośrednio po przybyciu na teren dawnych Prus Wschodnich zaangażowały się w ratowanie zabytków Warmii i Mazur. Zabytki ocalone dzięki Jej działalności do dzisiaj możemy podziwiać na ekspozycjach muzealnych naszego regionu.