Szkice z historii Kętrzyna – Konwisarstwo w dawnym Rastenburgu

Częstowanie gościa wilkiem w cechu rzeźników, kielich Zu Polsen Kirche, lichtarz z ryńskiej świątyni. Kim byli konwisarze działający w Rastenburgu i jak wiele przedmiotów po nich pozostało ? Jak wyglądały cynowe naczynia używane w kościołach i cechach rzemieślniczych ?

Zapraszamy na krótką historię o pruskim konwisarstwie zachowanym w naszym Muzeum.