Szkice z historii Kętrzyna – ,,Zmartwychwstanie” z epitafium Kannacherów

„Zmartwychwstanie” w zbiorach Muzeum w Kętrzynie to szesnastowieczny zabytek, który dawniej był częścią epitafium rodziny Melchiora Kannachera, kapitana Rastemborka. Obraz i upamiętnione w epitafium osoby są tematem kolejnego odcinku cyklu.