Akademia 2022 – Zespół barokowych figur z kościoła w Garbnie – próba rozpoznania.

Tematem kolejnej Akademii muzealnej są barokowe figury z kościoła w Garbnie. Po raz pierwszy zadokumentowane zostały na kościelnym strychu pod koniec XIX w. W późniejszym okresie część zespołu została zabrana z Garbna i po latach trafiła do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Przez długie dziesięciolecia rzeźby z Garbna pozostawały poza nurtem zainteresowań historyków sztuki. Obecnie rzeźby, włącznie z tymi, które pozostały w Garbnie, eksponowane są w naszym Muzeum na czasowej wystawie Cenne-Bezcenne-Nieutracone. Autor wystąpienia, Jakub Każarnowicz podejmuje próbę rozpoznania i charakterystyki zespołu rzeźbiarskiego. Prezentuje analizę programu ikonograficznego na podstawie zachowanych rzeźb oraz zachowanych źródeł archiwalnych.