Pasym. Miejsce które rodziło władzę – Książka o regionie

Zdjęcie z drona

Zapraszamy w sobotę 18. marca na godz. 16.00 na kolejne spotkanie w cyklu „Książka o regionie”. Dr Sławomir Wadyl przedstawi wydaną w tym roku publikację „Miejsce które rodziło władzę. Gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim”. W monografii, będącej zbiorem opracowań wielu autorów, zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań wielokulturowego osiedla nad jez. Kalwa w Pasymiu. Jakie nowe ustalenia, dotyczące Prusów we wczesnym średniowieczu przyniosły ostatnie badania przedstawicieli rożnych dyscyplin naukowych? Jakie mogło być znaczenie grodziska na „Okrągłej Górze” dla lokalnej społeczności? Co wiemy o społeczności zamieszkującej to miejsce?

Dr Sławomir Wadyl jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ukończył studia z zakresu archeologii oraz historii. Na tej samej uczelni, w 2013 r., obronił rozprawę doktorską Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego. Jest zatrudniony jako adiunkt naukowy na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania dotyczące wczesnośredniowiecznych dziejów ziem pruskich i Pomorza Wschodniego. Obecnie realizuje projekt „Ciepłe Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Innym obszarem badań są zmiany w obrzędowości pogrzebowej na Pomorzu we wczesnym średniowieczu.
Jest autorem przeszło 100 prac naukowych.