„Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań” – część I wykładu

Pierwsza część prezentacji skoncentrowana jest na omówieniu historii przekształcania społecznej funkcji cmentarzy opuszczonych po 1945 roku – ich transformacji od obiektów o znaczeniu sepulkralnym do obiektów o znaczeniu zabytkowym. Autorzy – dr hab. Magdalena Kardach, profesor UAM oraz dr hab. Jacek Kowalewski, profesor UWM.