„Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań” – część II wykładu

Część druga wykładu prezentuje cmentarze rodowe funkcjonujące od XIX wieku na terenie byłych Prus Wschodnich w granicach dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z obszaru powiatu kętrzyńskiego.