Akademia 2024 – „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów”

Wykład „Program ikonograficzny luterańskich epitafiów jako wyraz ambicji rodów szlacheckich” Anny Malinowskiej z Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie to kolejne spotkanie Muzealnej Akademii 2024 powiązane z tematyką wystawy „Mortem Bonam Vitae Esse Initium. Epitafia z terenu Prus z XVI-XVIII w.”

W jaki sposób szlachta wykorzystywała sztukę jako narzędzie do autoprezentacji i komemoracji własnego rodu? Jakie motywy ikonograficzne charakterystyczne są dla epitafiów przedstawicieli rodów szlacheckich z terenu dawnych Prus?

Zapraszamy do wysłuchania relacji ze spotkania na muzealnym kanale