„Wyblakłym atramentem historie pisane” – konferencja naukowa

 

W dniach 23 i 24 maja zapraszamy na konferencję naukową „Wyblakłym atramentem historie pisane…”. Konferencja poświęcona jest prezentacji stanu zachowania dawnych archiwów pruskiej szlachty. Organizatorzy konferencji – Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Archiwum Państwowe w Olsztynie – szczególną uwagę zwrócili na archiwalia z dawnego archiwum pałacowego w Drogoszach i na postać Angeliki zu Dohna, ostatnią z rodu von Dönhoff właścicielkę Drogosz. Inspiracją do organizacji konferencji był przekazany do zbiorów kętrzyńskiego muzeum Dziennik Angeliki zu Dohna z 1849 r.

PROGRAM KONFERENCJI

23. maja czwartek

9.45 rejestracja uczestników

10.30 Otwarcie konferencji

10.45 Marta Wojciechowska (Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
Trudne lata powojenne – zabezpieczanie dzieł sztuki i archiwaliów z galerii i archiwów rodowych na podstawie archiwaliów ze spuścizny Zofii Licharewej.

11.00 dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Gdański)
Wschodniopruskie archiwa rodowe w zasobie polskich archiwów.

11.20 Rafał Gelo (Archiwum Państwowe Olsztyn)
Archiwum rodzin Dönhoff i Stolberg-Wernigerode z Drogosz w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie.

12.00 Otwarcie wystawy „Ocalone historie”
wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur i Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

12.20-12.40 przerwa

12.40 dr Andrzej Mycio (Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
„Dziennik” Angeliki zu Dohna z domu Dönhoff w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

13.00 Magdalena Awianowicz (Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
Kolekcja starych druków z Drogosz w zbiorach BU UMK.

13.20 dr Anna Bujko (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
Proweniencja księgozbiorów historycznych zachowanych w olsztyńskich książnicach.

13.50 Dyskusja.

24. maja piątek

10.00 Szymon Jan Parda (Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
Angelika zu Dohna z Dönhoffów – ostatnia z rodu pani na Drogoszach.

10.30 Andrzej Rzempołuch
Angelika i artyści. Twórcze skutki podróżowania do Rzymu.

11.00 Beata Wacławik
Relacje z podróży Angeliki zu Dohna z domu Dönhoff – Dönhoffstädt spisane w latach 1818-1862.

11.30 -11.50 przerwa

11.50 Szymon Bakalarczyk (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Architektura rezydencjonalna Drogosz i innych majątków rodziny Dönhoff.

12.10 dr Iwona Liżewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie)
„Był dwór – nie ma dworu”. Siedziby szlacheckie Warmii i Mazur współcześnie.

12.40 dr hab. Magdalena Kardach, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Miejsca pochówków rodów wschodniopruskich zu Dohna i Dönhoff od XIX do połowy XX wieku na obszarze Polski północno-wschodniej.

13.10 Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
Ocalone – obiekty z pałacu w Drogoszach w zbiorach Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

13.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.