Zapraszamy na wykład „Wojciech Kętrzyński – autorytet w nauce i życiu”

W dniu 15 stycznia zapraszamy do Muzeum na godz. 16.30 na wykład prof. dr hab. Stanisława Achremczyka „Wojciech Kętrzyński – autorytet w nauce i życiu” .

15 stycznia 1918 r. we Lwowie, w kamienicy przy ulicy Lelewela 17 umarł Wojciech Kętrzyński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na froncie wschodnim trwał kruchy rozejm między bolszewicką Rosją a koalicją Państw Centralnych, zawarty miesiąc wcześniej w Brześciu. Kętrzyński nie doczekał powstania niepodległej Polski. Umierał jednak jako człowiek spełniony, ceniony za swoje zaangażowanie w poszukiwania polskich śladów w archiwach, publikacje odnalezionych dokumentów, za dbałość o rozwój Ossolineum, za postawę w czasie powstania 1963 r. czy zwrócenie uwagi na kwestie roli osadnictwa Mazurów na terenie dawnych ziem pruskich. Jak był postrzegany przez sobie współczesnych? Jak obecnie ocenia się jego trudną drogę życiową od Adalberta von Winkler, syna zgermanizowanego żandarma z Leca, do Wojciecha Kętrzyńskiego, dyrektora lwowskiego Zakładu Ossolińskich?

 

Po wykładzie zapraszamy na godz. 17.15 koncert muzyki kameralnej w wykonaniu „KWARTETU CAMERATA” w składzie: Włodzimierz Promiński – I skrzypce; Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce; Piotr Reichert – altówka; Rafał Kwiatkowski – wiolonczela.

W programie:
JOSEPH HAYDN – Kwartet G – dur Hob. III/75 (op.77 nr 1) (Allegro moderato – Adagio – Menuetto. Presto – Finale. Vivace)
FRANZ SCHUBERT Kwartet d – moll D. 810 „Śmierć i dziewczyna” (Allegro – Andante con moto – Scherzo. Allegro molto – Presto)